Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie dołączył do grona najlepszych uczelni w Polsce. Od kwietnia w serwisach www.najlepszestudia.edu.pl oraz www.najlepszeuczelnie.edu.pl kandydaci na studia zyskali dostęp do pełnej oferty dydaktycznej uczelni.

Uniwersytet podjął współpracę w grupą serwisów informacyjnych o tematyce edukacji w Polsce. Umowa obowiązuje przez rok. dzięki bogatej ofercie informacyjne VNC uczelnia zwiększyła zasięg informacyjny.

Prezentacje uniwersytetu dostępne są pod adresami: