Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przedłużył o kolejny rok prezentację oferty dydaktycznej w serwisach informacyjnych: www.najlepszeuczelnie.edu.pl, www.najlepszestudia.edu.pl, www.podyplomowe-studia.edu.pl i www.studiadoktoranckie.edu.pl

To kolejny rok współpracy pomiędzy uniwersytetem a wiodącymi serwisami informacyjnymi o tematyce edukacji w Polsce. Rosnące zainteresowanie ofertą informacyjną firmy VNC zauważalne jest zarówno ze strony czytelników jak i reklamodawców. Od 2012 roku oferta informacyjna została drastycznie zwiększona. Działalność firmy rozpoczęły cztery nowoczesne serwisy informacyjne. Rok później ich liczba została potrojona. Dzisiaj VNC jest właścicielem 30 serwisów tematycznych i informacyjnych. To największa w Polsce oferta serwisów o tematyce edukacji.

Prezentacje uczelni dostępne są pod adresami: