Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dołącza do uczelni prezentujących ofertę dydaktyczną w najlepszych serwisach informacyjnych.

Prezentacja oferty dostępna jest w: www.najlepszeuczelnie.edu.pl, www.najlepszestudia.edu.pl, www.podyplomowe-studia.edu.pl i www.studia-doktoranckie.edu.pl

Studiuje u nas prawie 14 tysięcy studentów, uczy ich 700 wykładowców, z których blisko 200 ma tytuł profesora. Dzięki kadrze, dobranej według najwyższych, międzynarodowych standardów, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy umożliwia studiowanie na 35 kierunkach i 100 specjalnościach.
Prestiżowy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to trzy poziomy nauczania: licencjacki i inżynierski, magisterski, doktorancki oraz kilkadziesiąt studiów podyplomowych.