Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zostaje z nami

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przedłuża o kolejny rok współpracę z Virtual Network Communications.

Uniwersytet przez kolejny rok będzie obecny w najważniejszych serwisach informacyjnych o tematyce edukacji w Polsce. Prezentacja oferty to doskonały sposób na dotarcie do kandydatów na studia. Profesjonalne prezentacji w czterech wiodących serwisach informacyjnych: www.najlepszeuczelnie.edu.pl, www.najlepszestudia.edu.pl, www.podyplomowe-studia.edu.pl i www.studia-doktoranckie.edu.pl to również najlepsza forma reklamy wizerunkowej.