Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości dołącza do grona najlepszych uczelni oferujących dobre kierunki studiów

GSWP prezentuje pełną ofertę kierunków studiów w trzech najważniejszych w Polsce serwisach informacyjnych: www.najlepszeuczelnie.edu.pl, www.najlepszestudia.edu.pl i www.podyplomowe-studia.edu.pl

Uczelnia kształci ekonomistów analityków i menedżerów. Dostarcza specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w stopniu zaspokajającym zmieniające się potrzeby kadrowe przedsiębiorstw i administracji, przede wszystkim sektora małych i średnich firm, sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych. Powołaniem Uczelni, wiążącym się ściśle z jej nazwą jest kształtowanie wartości, postaw i kompetencji przedsiębiorczych studentów oraz absolwentów.