Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski dołącza do grona uczelni, które prezentują ofertę dydaktyczną w serwisach: www.najlepszeuczelnie.edu.pl, www.najlepszestudia.edu.pl, www.podyplomowe-studia.edu.pl i www.studiadoktoranckie.edu.pl

Uniwersytet Zielonogórski to młoda, dynamiczna uczelnia, w której wykładowcy  posługując się nowoczesnymi technologiami przekazują studentom wiedzę na miarę XXI wieku. Taką, by jego absolwenci bez kłopotu odnaleźli się na obecnym rynku pracy.