Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dołącza do grona uczelni, które prezentują ofertę dydaktyczną w serwisie www.kierunkistudiów.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia dynamiczna o znaczącej roli dla regionu i kraju, uczelnia o ponad 100 letnim rodowodzie i ugruntowanych tradycjach akademickich. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego uniwersytetu przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.