Prognozy gospodarcze

Rośnie sprzedaż, spada bezrobocie, nastroje zmieniają się, czy to znak że gospodarka odbija się od dna kryzysu? Dane z polskiej gospodarki są coraz lepsze

Sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu o 1,8 proc. w ujęciu rocznym, a bezrobocie spadło do 13,2 proc. – podał  Główny Urząd Statystyczny. Bezrobocie spadło w czerwcu do 13,2 proc. z 13,5 proc. w maju, warto jednak zauważyć, że ten spadek wynika z sezonowości rynku.


Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy wyniosła na koniec czerwca 2 mln 109,1 tys. osób, czyli o 3,1 proc. mniej niż w maju. Jednak w porównaniu do czerwca ubiegłego roku liczba bezrobotnych jest większa o 7,4 proc. Zatem jednoznacznie mamy do czynienia z frykcyjnością rynku pracy.

O zmianach na rynku pracy może świadczyć wzrost sprzedaży na rynku detalicznym, co w skrócie oznacza wyższą konsumpcję.  Wzrost w czerwcu o 1,8 wobec wzrostu o 0,5 proc. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 1,1 proc. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 1,5 proc.

Więcej informacji: http://www.stat.gov.pl/gus