Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu dołączyła do grona najlepszych uczelni w Polsce. Od lipca 2013 r. prezentacja oferty dydaktycznej dostępna jest w serwisie www.kierunkistudiów.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu to uczelnia która wykształciła ponad 12 000 studentów, oferuje 7 praktycznych kierunków studiów, najwięcej stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju wśród uczelni niepublicznych. WSZiA przeznacza ponad 2 mln zł rocznie na stypendia, oferuje praktyki i studia za granicą. Posiada własną Klinikę Rehabilitacji i laboratoria badawcze. WSZiA to Konsorcjum Akademickie Zamość – Rzeszów – Kraków.