Reklama – jak wzmocnić przekaz reklamowy

Reklama zagościła w Polsce na dobre. Wielu specjalistów ds. marketingu zastanawia się nad siłą przekazu reklamowego. Studenci mogą pomóc odpowiedzieć na pytanie o sposoby wzmocnienia przekazu reklamowego

Reklama (reclamo, reclamare)

To  rodzaj informacji, który zawiera w sobie przede wszystkim komunikat perswazyjny. Celem tego przekazu jest nakłonienie klienta do nabycia towaru lub usługi, popierania określonych idei i inicjatyw, budowanie określonych postaw społecznych oraz kreowanie poglądów politycznych.

W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej studentka SWPS opublikowała wyniki badań (w pracy magisterskiej) na temat wpływu obecności maskotek w przekazach reklamowych. Praca magisterska przygotowana została pod opieką naukową dr Alicji Grochowskiej. W badani udział wzięły 204 osoby w wieku 15-59 lat. Pokazano im im serię reklam prasowych. Przekazy prezentowały różne produkty, ceny i maskotki, które coraz częściej wykorzystywane są w kampaniach reklamowych. W materiałach pojawiło się kilkanaście postaci zwierząt, badani wskazali trzy o najsilniejszym ładunku cech pozytywnych: lwa, lisa i sowę. Czytaj więcej: maskotki w reklamie