Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w PoznaniuWyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu dołączyła do grona najlepszych uczelni w Polsce. Od maja 2013 r. prezentacja oferty dydaktycznej dostępna jest w serwisach www.najlepszeuczelnie.edu.pl i www.najlepszestudia.edu.pl

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  powstała w lutym 2005 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji i Sportu i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 315. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje studia I stopnia – licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne – 6 semestrów) oraz studia inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne – 7 semestrów). Od 3 stycznia 2012 również studiów II stopnia na kierunku Fizjoterapia.