Prognozy rynku, konsumpcji i wzrostu gospodarczego

Widmo kryzysu czy faktyczny spadek konsumpcji, produkcji i nastrojów w naszym kraju? Jak będzie wyglądała gospodarka w kolejnym zbliżającym się kwartale? Wzrost czy spadek PKB? Dane wydają się być bardzo optymistyczne. Pobudzenie rynku zbliża się małymi krokami

Wielu analityków zastanawia się nad skutecznym prognozowaniem trendów gospodarki na najbliższe miesiące, niektórzy próbują nawet określić wartość podstawowych wskaźników na przyszły rok.

Produkt Krajowy Brutto

Według GUS czwarty kwartał 2012 r. wskazał na dynamikę wzrostu PKB na poziomie 0,7%. Dodatni wskaźnik PKB zawdzięczmy przede wszystkim rosnącemu eksportowi, który przewyższył import. Analizę dynamiki PKB z uwzględnieniem prognoz na I i II kwartał 2014 r. przeprowadzili studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach projektu Prognozy Gospodarki Polskiej Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych pod opieką prof. dr. hab. Cezarego Wójcika przygotowało raport, który prezentuje prognozy wskaźników ekonomicznych na 4 najbliższe kwartały. Według autorów całkowite dno spowolnienia gospodarczego w Polsce miało miejsce w I kwartale 2013 r. Według szacunków studentów tempo wzrostu gospodarczego za ten okres wyniosło 0,6%. W porównaniu z okresem analogicznym I kwartał tego roku przyniósł wzrost PKB o 0,4%. Szacunki na II kwartał 2014 r. są bardzo optymistyczne! Wzrost stopy PKB w wysokości 2,6% wskazuje na ożywienie gospodarcze, które widoczne będzie już w II połowie 2013 r. Na pobudzenie gospodarcze będzie miało wpływ: niska inflacja, niskie stopy procentowe, stabilizacja na rynku pracy, wzrost dynamiki inwestycji.

Konsumpcja w liczbach

Niski poziom konsumpcji jest oczywiście spowodowany sytuacją na rynku pracy. Malejące wynagrodzenia, redukcja zatrudnienia nie wpływają korzystnie na pobudzanie konsumpcji dóbr i usług. Według prognoz studentów I i II kwartał 2013 r. wskaże na tempo wzrostu konsumpcji na poziomie odpowiednio 0,00% i 1,2%. Ożywienie konsumpcji dóbr i usług będzie odczuwalne w 2014 w IV kwartale i wyniesie 2,4% (tempo wzrostu). Czy zatem kryzys Polska na za sobą? Zdecydowanie tak! Dowiedz się więcej o aktualnych prognozach polskiej gospodarki!

Więcej informacji: www.sknfm.pl/prognozy