Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskie w Kielcach dołącza do grona najlepszych uczelni w Polsce.

UJK to kolejna Państwowa uczelni, która podjęła współpracę z czterema serwisami informacyjnymi www.najlepszeuczelnie.edu.pl, www.najlepszestudia.edu.pl, www.podyplomowe-studia.edu.pl oraz www.studia-doktoranckie.edu.pl

Czytaj dalej